Tin tức của CĐ

THPT YÊN LÃNG TỔ CHỨC HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2022-2023
Để thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đạt thành tích cao; Sáng 28/8/2022 trường THPT Yên Lãng đã triển khai Họp phụ huynh học sinh đầu năm thành công tốt đẹp
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022
Trường THPT Yên Lãng_Bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng yêu cầu dạy học trong năm học 2021-2022
Trường THPT Yên Lãng_Bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng yêu cầu dạy học trong năm học 2021-2022
LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022
LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022
Flash banner left
Flash banner right