03/07/2024 16:37

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án, thang điểm bài thi Ngữ văn và đáp án các môn thi trắc nghiệm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Ngày 02/7/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án, thang điểm bài thi Ngữ văn và đáp án các môn thi trắc nghiệm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Nội dung chi tiết xem trong đường link dưới đây (Nguồn Sở GD-ĐT Hà Nội)

https://hanoi.edu.vn/phong-quan-ly-thi-va-kdcl/bo-giao-duc-va-dao-tao-cong-bo-dap-an-thang-diem-bai-thi-ngu-van-va-dap-an-cac/ctfull/552/15478

 

Flash banner left
Flash banner right