Các khóa học đã đăng ký

Kế hoạch tổ văn 2018 - 2019

Các hoạt động chuyên môn của tổ Ngữ văn trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội, sự chỉ đạo của nhà trường và phù hợp với thực tế của tổ chuyên môn.

 

TRƯỜNG THPT YÊN LÃNG

             TỔ:  NGỮ VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Năm học 2018- 2019

 

 • Căn cứ vào văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Sở GD-ĐT Hà Nội.
 • Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THPT Yên Lãng.
 • Căn cứ vào tình hình thực tế của Tổ: Ngữ Văn
 • Tổ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2018- 2019 như sau:

 

 

A . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 1. Mục đích:

- Các hoạt động chuyên môn của tổ Ngữ văn trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội, sự chỉ đạo của nhà trường và phù hợp với thực tế của tổ chuyên môn.

- Đây là căn cứ để các tổ viên xây dựng kế hoạch cá nhân và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong năm học 2018 - 2019.

 1. Yêu cầu :

- Cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của sở GD và ĐT Hà Nội và kế hoạch chuyên môn của nhà trường; từ đặc điểm tình hình thực tế của nhà trường để có sự điều chỉnh cho phù hợp trong từng tuần, tháng, học kỳ.

- Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong từng tháng, từng học kỳ; điều chỉnh, bổ sung khi có văn bản chỉ đạo của Bộ GD - ĐT và Sở GD - ĐT Hà Nội;

- Các nhóm chuyên môn và giáo viên của tổ thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn mà tổ và nhà trường đề ra trong năm học 2018 - 2019.

     Phấn đấu thực hiện tốt  “Đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục - Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực”

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
 2. Bối cảnh.

- Trường THPT Yên Lãng trải qua hơn 50 năm phát triển và trưởng thành có nhiều thành tích bề dày lịch sử và khẳng định được vị thế là một trong những trường có chất lượng cao.... trong ngành Giáo dục cũng như trong các trường THPT huyện Mê Linh .

- Khu vực trường tuyển sinh gồm 8 xã ven sông Hồng - một vùng quê nghèo, thuần nông, kinh tế còn nhiều khó khăn  nhưng có truyền thống hiếu học.

- Biên chế năm học của trường gồm 30 lớp.

- Biên chế tổ. Tổng số: 08 giáo viên.(trong đó 01 GV hợp đồng)

+ Nam:  01                                        Nữ: 07

+ Đảng viên: 06                                 Đoàn viên: 0

+ Trình độ chuẩn: 12                       Trên chuẩn: 04

+ Tuổi nghề:  Dưới 5 năm: 01

                        6 - 10 năm: 04

                                   Trên 10 năm: 03       

+ Đối tượng thương binh: 0                        Con TB-LS : 02

 1. Thuận lợi

- Mọi hoạt động của tổ đều được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban giám hiệu nhà trường.

- Toàn tổ có: 08 giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Đội ngũ giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, yêu nghề. Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung

- Phần lớn giáo viên trong tổ, trong nhóm có chuyên môn vững.

- Mọi thành viên trong tổ đều vững vàng về tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Tập thể có tính kỷ luật cao, có nhiều cố gắng trong công việc. Tự giác, tự học, tự bồi dưỡng cập nhật CNTT, có ý thức học hỏi đồng nghiệp để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Đa số phụ huynh quan tâm đến việc học tập của học sinh.

- Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo, có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp.

- Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế chuyên môn.

- Đa số thành viên trong tổ có tinh thần vượt khó về chuyên môn, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình để dạy tốt, chủ nhiệm tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao..

 1. Khó khăn.

- Đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ. Nghiệp vụ sư phạm và năng lực chuyên môn của một số giáo viên còn hạn chế.

- Đa số học sinh không thích học môn Ngữ văn, phần lớn HS theo ban tự nhiên

- Một số CMHS thiếu sự quan tâm đến việc học tập của con em mình.

 1. CÁC MỤC TIÊU CHUNG:

Mục tiêu 1: Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục.

Mục tiêu 2: Xây dựng đội ngũ giáo viên, giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, có tư tưởng đạo đức tốt.

Mục tiêu 3: Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá học sinh.

Mục tiêu 4: Phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của HS

 1. NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
 2. Nhiệm vụ 1: Bồi dưỡng chính trị, tư tưởng đạo đức nhà giáo.
 3. a) Các chỉ tiêu:

-  100% Giáo viên  không vi phạm pháp luật; không vi phạm đạo đức nhà giáo; thực hiện tốt quy chuẩn đạo đức nhà giáo; thực hiện tốt các quy chế, quy định chuyên môn.

 1. b) Các biện pháp:

-  Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước; Tiếp tục thực hiện theo chỉ thị của Bộ chính trị và Trung Ương về cuộc vận động  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";  Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ  “Về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”; cuộc vận động  “Hai không”; thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

-  Tham gia tích cực các đợt học tập chính trị trong năm; nhiệt tình và tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động.

-  Tiếp tục thực hiện phương châm: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”  trong mọi tình huống.

 1. Nhiệm vụ 2: Nâng cao chất lượng  Dạy – Học
 2. a) Các chỉ tiêu:

- 100%  giáo viên thực hiện tốt việc soạn giảng trước khi lên lớp, bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu kém trong 3 khối 10, 11, 12. Chú ý đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động của học sinh, đảm bảo các yêu cầu về bộ môn .Ngoài ra phải gắn nội dung bài học với thực tiễn, rèn luyện phương pháp tư duy, năng lực tự học cho học sinh, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng đã quy định của chương trình.

- 100% giáo viên sinh hoạt chuyên môn đầy đủ, thực hiện đúng chế độ cho điểm, coi trọng đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, tạo động lực thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và học tập bộ môn.

- Tham gia cuộc thi GVG môn  cấp cấp cụm và phấn đấu đạt giải cấp thành phố.

 - Ứng dụng CNTT trong dạy và học tối thiểu 05-10 tiết trong một học kỳ.

- Học sinh còn yếu bộ môn phải tích cực tham gia đầy đủ các lớp phụ đạo và phấn đấu học tập để đạt hiệu quả tốt. Học sinh Giỏi bộ môn tích cực đăng ký và tham gia các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, phấn đấu đạt học sinh giỏi trong các kỳ thi.

- Bài kiểm tra định kỳ giáo viên cần ôn tập trước cho các em, kiểm tra học kì phải có đề cương ôn tập.

 

 1. b) Các biện pháp:

- Tích cực tham gia các lớp nâng cao trình độ trên chuẩn đối với GV đã đạt chuẩn.

- Trong giảng dạy, hết sức chú trọng đến việc xây dựng môi trường dạy học: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”,  luôn định hướng việc cải tiến phương pháp và luôn phấn đấu dạy học theo hướng đổi mới phương pháp đã được tập huấn. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định; theo dõi và cập nhật các số liệu kịp thời sau các đợt kiểm tra đánh giá học sinh.

- Tham gia sinh hoạt tổ- nhóm đầy đủ, đều đặn và đúng kỳ. Đầu mỗi học kỳ, các giáo viên cùng thảo luận đề ra nội dung sinh hoạt tổ- nhóm sao cho phù hợp và phong phú nhằm trao đổi và rút kinh nghiệm để nâng cao tay nghề cho nhau. Hàng tháng kiểm tra việc soạn giảng của các giáo viên thông qua kiểm tra hồ sơ giáo viên.

- Sắp xếp và phân công công việc sao cho vừa đều tay và vừa phù hợp với năng lực sư phạm của mỗi thành viên trong tổ trong các công việc như: viết chuyên đề, dạy minh họa; dạy bồi dưỡng HSG....

- Thực hiện việc ra đề theo các chuẩn kiến thức cơ bản; có kiểm tra đầy đủ các kỹ năng cơ bản: nhận biết, thông hiểu và vận dụng.

- Kiểm tra đánh giá học sinh ở các bài kiểm tra định kỳ theo đúng PPCT (Cần chú ý: Các đề kiểm tra phải bám theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng).

 1. Nhiệm vụ 3: Bồi dưỡng phát triển năng lực sư phạm của giáo viên:
 2. a) Các chỉ tiêu:

- 100% giáo viên tham dự đủ các buổi tập huấn chuyên môn của ngành tổ chức, các buổi hội họp của trường và sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần / tháng.

- 100% GV làm tốt công tác tự học, tự bồi dưỡng; tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Tổ chức có chất lượng  02 chuyên đề về chuyên môn/tháng

- 100% giáo viên dự giờ đầy đủ theo đúng quy định chuyên môn 15 tiết/kỳ trong đó có 80% dự giờ đúng chuyên môn. Thực hiện góp ý, đánh giá xếp loại giờ dạy nghiêm túc.

 1. b) Các biện pháp:

- Qua kiểm tra hồ sơ để nắm bắt và trao đổi với GV về phương pháp soạn, giảng các kiểu bài trong chương trình. Kể cả các bài soạn chuyên đề, phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HSG.

- Mỗi giáo viên lập 1 sổ tích lũy chuyên môn sử dụng trong nhiều năm.

- Xây dựng kế hoạch sinh hoạt tổ từ đầu năm, phân công cụ thể cho các thành viên chuẩn bị các nội dung sinh hoạt đi sâu vào chuyên môn theo từng tuần, từng tháng đảm bảo buổi sinh hoạt có chất lượng và giáo viên thông qua đó có thể tháo gỡ các vướng mắc nảy sinh trong thực tế giảng dạy.

-  Thực hiện tốt việc dự giờ thăm lớp theo quy định, nghiêm túc tổ chức việc góp ý, rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dự.

 1. Nhiệm vụ 4: Hoạt động ngoại khóa .
 2. a) Các chỉ tiêu:

      - Tổ chức tốt kỳ thi Giáo viên giỏi bộ môn  theo chỉ đạo của Sở GD và ĐT.

      - Tổ chức tốt 02 buổi ngoại khóa liên môn ở học kì 1, 2.

      - Mỗi nhóm tổ chức tốt 01 chuyên đề trên một  kỳ học.

 1. b) Các biện pháp:

-  Lên kế hoạch và phân công giáo viên ngay từ đầu học kì để thực hiện tốt chương trình ngoại khóa phục vụ cho việc dạy và học của thầy và trò.

 1. Nhiệm vụ 5: Công tác Thanh, kiểm tra giáo viên.
 2. a) Các chỉ tiêu:

- Giúp BGH điều hành, đôn đốc, động viên, nhắc nhở các giáo viên trong tổ những công việc như: Thực hiện tốt công việc giảng dạy và giáo dục học sinh ở lớp dạy, lớp chủ nhiệm; thực hiện tốt các quy chế, quy định của chuyên môn, v.v… Giúp BGH kiểm tra đánh giá khách quan chất lượng giảng dạy của giáo viên.

- Hoàn thành kiểm tra hoạt động dạy học của tất cả các giáo viên trong tổ về các mặt: soạn giảng, chấm trả bài, dạy thay, dạy bù, dạy bồi dưỡng v.v…

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Thực hiện tốt việc đánh giá thực chất, không vì thành tích.

- 100%  GV được tổ trưởng hoặc tổ phó kiểm tra, ký duyệt hồ sơ GV (kể cả giáo án dạy bồi dưỡng, phụ đạo ); lịch báo giảng, kế hoạch cá nhân của GV hàng tháng.

- 100% GV được xếp loại từ khá tốt trở lên.

 1. b) Các biện pháp:

- Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra công việc chuyên môn của các giáo viên ngay từ đầu năm. Trao đổi, góp ý với giáo viên về quan điểm, mục tiêu, phương pháp và cải tiến phương pháp theo hướng đổi mới  đã nắm bắt qua kiểm tra hồ sơ. Khi dự giờ có thể báo trước hoặc dự đột xuất để nắm bắt thực tế tình hình: giảng dạy; việc thực hiện phân phối chương trình, việc sử dụng đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy.

- Qua dự giờ thăm lớp nhằm nắm bắt tình hình thực tế lên lớp của giáo viên về các mặt: phương pháp truyền đạt tri thức; phong cách ứng xử sư phạm, cách giáo dục học sinh về nền nếp; cách xử lý các tình huống sư phạm, đánh giá chất lượng giờ dạy và năng lực chuyên môn của giáo viên để rút kinh nghiệm cho giáo viên khi lên lớp.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra đánh giá nghiêm túc chất lượng học tập của học sinh; thực hiện kiểm tra đánh giá chính xác và công bằng. Tổ chức thực hiện dạy thay, dạy bù, dạy bồi dưỡng, nâng cao cho học sinh thực sự có chất lượng.

- Kí duyệt giáo án và lịch báo giảng đầu tuần để kiểm tra việc thực hiện soạn giảng nghiêm túc, đầy đủ của giáo viên.

 

 

 

 

 

              LỊCH THANH TRA CHUYÊN MÔN ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 2018- 2019

TT

Họ và tên GV

Nhóm

Thanh tra HK I

Thanh tra HK II

Ghi chú

1.

Bùi T Việt Anh

Văn

Tuần 3 - Tháng 10

Tuần 4 - Tháng 3

 

2.

Chu Lan Anh

Văn

Tuần 4 - Tháng 11

Tuần 4 - Tháng 2

 

3.

Lỗ Thị Thuận

Văn

Tuần 1 - Tháng 11

Tuần 1 - Tháng 3

 

4.

Nguyễn Văn Hiển

Văn

Tuần 3- Tháng 10

Tuần 1 - Tháng 3

 

5.

Đỗ Thị Hiền

Văn

Tuần 2 - Tháng 11

Tuần 2 - Tháng 3

 

6.

Nguyễn Thị Thu Hà

Văn

Tuần 1 - Tháng 12

Tuần 3 - Tháng 3

 

7.

Lưu Lan Phương

Văn

Tuần 3- Tháng 11

Tuần 1 - Tháng 4

 

8.

Nguyễn Thị Thủy

Văn

Tuần 2- Tháng 10

Tuần 3- Tháng 2

 

 1. Nhiệm vụ 6: Làm tốt các công tác kiêm nhiệm để nâng cao chất lượng giáo dục:
 2. a) Các chỉ tiêu:

- 100% GV được phân công làm công tác chủ nhiệm thực hiện tốt vai trò hướng dẫn học sinh rèn luyện tốt cả hạnh kiểm và học tập; phối kết hợp chặt chẽ với PHHS, các GV bộ môn, các tổ chức trong nhà trường để giáo dục các HS cá biệt.

- Phấn đấu 100% lớp chủ nhiệm của các GV trong tổ được xếp loại tiên tiến.

- 100% GV tham gia hoạt động tích cực trong tổ chức Đoàn thể của nhà trường.

- Duy trì sĩ số các lớp chủ nhiệm : 100% ( Không có học sinh bỏ học)

 1. b) Các biện pháp:

- Tăng cường quản lý, phát huy những thuận lợi, khả năng của giáo viên, bồi dưỡng xây dựng cán bộ nòng cốt.

-  Đổi mới quản lý. Nâng cao ý thức tự giác, đoàn kết nội bộ tốt.

- Các GVCN đầu tư, xây dựng nghiêm túc kế hoạch chủ nhiệm ngay từ đầu năm.

- Tìm hiểu kỹ các đối tượng HS của lớp chủ nhiệm (chú ý các HS nghèo có nguy cơ bỏ học; HS chậm tiến bộ; HS có hoàn cảnh đặc biệt…) để có sự định hướng giúp đỡ các em kịp thời.

- GVCN theo dõi, nắm bắt các kế hoạch chủ nhiệm hàng tháng, thường xuyên trao đổi với GV các bộ môn ở lớp, với PHHS để giáo dục các em.

- GVCN phối hợp với Đoàn thường xuyên và giáo dục ý thức học tập chủ động, phương pháp học tập tích cực …phát triển kỹ năng sống cho HS. Cùng với Đoàn giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, an toàn giao thông, giữ gìn kỷ luật nền nếp kỷ cương trong học tập, sinh hoạt; đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong trường, lớp và trong kiểm tra, thi cử…

 1. Nhiệm vụ 7: Chỉ đạo, quản lí và tổ chức tốt công tác dạy thêm, học thêm trong nhà trường.
 2. a) Các chỉ tiêu

- 100% giáo viên dạy thêm trong nhà trường có đơn xin dạy thêm và được sự phê duyệt của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội và được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường.

- 100% Giáo viên lên lớp có giáo án đã được ký duyệt.

 1. b) Các biện pháp:

- Trong tổ thống nhất chương trình dạy chuyên đề và đại trà.

- Tổ trưởng kí duyệt giáo án dạy thêm theo từng tuần.

- Tổ trưởng  tăng cường dự giờ trong các buổi dạy thêm của các tổ viên

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá, khảo sát chất lượng dạy thêm theo sự chỉ đạo của nhà trường.

 1. Nhiệm vụ 8: Bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lí tổ.
 2. a) Các chỉ tiêu:

- 100% giáo viên cốt cán trong tổ tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của trường, cụm, Sở Giáo dục và đào tạo.

- 100% giáo viên cốt cán tham gia các kì thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp cụm, cấp Thành phố.

 1. b) Các biện pháp:

- Cử giáo viên cốt cán đi học các lớp tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng chuyên môn do Sở giáo dục và đào tạo cũng như nhà trường tổ chức.

- Cử giáo viên có phẩm chất, năng lực về chuyên môn phụ trách từng nhóm chuyên môn:

- Bồi dưỡng năng lực cho cán bộ quản lí tổ: Tổ trưởng, nhóm chuyên môn

- Đào tạo nguồn cho cán bộ tổ kế tiếp.

 1. Nhiệm vụ 9: Đổi mới công tác sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.
 2. a) Các chỉ tiêu:

- 100% giáo viên tham gia sịnh hoạt tổ - nhóm theo kế hoạch.

- 100% thành viên trong tổ- nhóm thực hiện đúng kế hoạch của tổ chuyên môn.

 1. b) Các biện pháp:

- Sinh hoạt tổ - nhóm chuyên môn theo từng chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Soạn, giảng một giáo án liên môn.

+ Chuyên đê 2: Mẫu đề kiểm tra và khung đáp án cho bài kiểm tra.

+ Chuyên đề 3: Đổi mới kiểm tra, đánh giá: Hình thức ra đề theo ma trận và tăng cường phát huy phẩm chất, năng lực của học sinh.

+ Chuyên đề 4: Phương pháp tổ chức một buổi ngoại khóa liên môn

- Sinh hoạt tổ theo từng nhóm, từng khối lớp.

 1. Nhiệm vụ 10: Bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ.
 2. a) Các chỉ tiêu:

- GV cốt cán trong tổ tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về chuyên môn do sở và nhà trường triển khai.

- 100% GV tự học tập và nghiên cứu để nâng cao chất lượng chuyên môn.

- 100% GV trong tổ  không có giờ đi dự giờ cuộc thi GVG cấp trường để học hỏi kinh nghiệm.

 1. b) Biện pháp:

- Tăng cường dự giờ thực tập các thành viên trong tổ để rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng đội ngũ.

- Tiến hành các giờ dạy mẫu để tiến tới thống nhất cách soạn giáo án theo từng thể loại, kiểu bài.

- Lên kế hoạch lâu dài và tạo điều kiện cho các thành viên trong tổ tham gia các lớp đào tạo và nâng cao chuyên môn (học cao học).

- Thực hiện đúng sự chỉ đạo của ban chuyên môn nhà trường: một tháng, mỗi giáo viên có mộ giờ dạy sử dụng máy chiếu.

 1. V. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC MẶT:
 2. 1. Chất lượng bộ môn .

- Kết quả bộ môn cuối năm: 85% đạt từ TB trở lên trong đó có 20% giỏi và 30% khá.

- Chất lượng tốt nghiệp: 100% tốt nghiệp bộ môn.

-Thi  Kỳ thi THPT quốc gia: Đạt 65% HS có bài làm đạt từ 6.5 điểm trở lên.

-HSG:

+ Khối 10,11 đạt 6 giải trong đó có giải 2, 3.

+ Khối 12 đạt 1 giải Nhì cấp thành phố.

 1. Danh hiệu thi đua.

- 100% giáo viên đạt danh hiệu LĐTT.

- 03 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Lớp chủ nhiệm: Có từ 3 - 4 tập thể tiên tiến xuất sắc.

 1. Đăng ký danh hiệu thi đua:

* Đăng ký danh hiệu thi đua của tổ:  Tập thể lao động tiên tiến

* Đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân

 - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 07 đồng chí.

      - Lao động tiên tiến: 08 đồng chí.

 1. Sáng kiến kinh nghiệm:

- Mỗi tổ viên có một sáng kiến kinh nghiệm báo cáo ở tổ vào đầu học kỳ 2.

- Có 5 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A cấp trường trở lên.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA TỔ:
 2. Thi giáo viên giỏi môn Ngữ Văn.
 3. Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi
 4. Tham gia các hoạt động của trường.

VII. CÁC TIÊU CHÍ PHẤN ĐÁU THI ĐUA:

 1. Đối với các đồng chí đăng ký danh hiệu cao (chiến sỹ thi đua cơ sở):

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

- Điểm cộng trong năm đat:

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi trường, tổ phân công

- Gương mẫu trong công việc, quan hệ đồng nghiệp tốt

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn

- Các giờ thanh tra của sở xếp loại khá trở lên, của trường xếp loai giỏi.

- Các đợt kiểm tra hồ sơ, sổ sách đạt loại tốt.

 1. Đối với các đồng chí đăng ký danh hiệu lao động tiên tiến:

- Hoàn thành nhiệm vụ

- Gương mẫu và thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

- Nhiệt tình và sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao.

- Các giờ thanh tra dự giờ của sở xếp loại Trung bình trở lên, của trường xếp loại khá trở lên.

- Điểm cộng trong năm đạt:

 1. Đối với các đồng chí đăng ký đi học cao học:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

- Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

- Có uy tín, được trường, tổ tạo nguồn

- Có đơn xin đi học được nhà trường đồng ý và có cam kết cá nhân

VIII. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

8/2018

- Ôn tập hè

- Kiểm tra hồ sơ ôn tập hè

- Ổn định nề nếp hoạt động dạy và học đầu năm.

- Họp tổ xây dựng, góp ý các tiêu chí.

- Bồi dưỡng HSG

 - Xây dựng PPCT theo giảm tải, tự chọn, dạy thêm

- Đề xuất với BGH phân công chuyên môn.

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn tổ.

- Duyệt kế hoạch tổ với BGH

- Thống kê điểm TN và ĐH theo từng lớp

- Họp phụ huynh đầu năm

- Chuẩn bị khai giảng năm học.

 

GV được phân công.

Tổ trưởng

Cả tổ.

Cả tổ.

Cả tổ

 

GV phụ trách

 

Cả tổ

Tổ trưởng

 

Cả tổ

 

Tổ trưởng

GV dạy khối 12.

 

GVCN

Tổ trưởng,  bộ phận giúp việc

 

9/2018

- Khai giảng năm học.

- Lên lớp theo thời khoá biểu.

- Đăng ký chất lượng bộ môn, danh hiệu cá nhân, danh hiệu tổ

- Tập huấn CM

- Thực hiện bồi dưỡng, phụ đạo theo lịch nhà trường.

- Tham gia Hội nghị cán bộ viên chức

- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo viên định kỳ.

- GVCN ổn định lớp chủ nhiệm và chỉ đạo Đại hội chi đoàn lớp

-Tham gia đưa học sinh Giỏi 12 đi thi .

- Lên kế hoạch thi GVG môn

- Sinh hoạt chuyên đề, chuyên môn: Soạn giảng tiết Việt bắc của tố Hữu

Cả tổ.

Cả tổ.

GV đăng kí

 

Cả tổ

GV được phân công

Tổ trưởng

Cả tổ

.

Tổ trưởng

 

GVCN

GV được phân công.

GV được phân công.

Cả tổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/2018

- Lên lớp theo thời khoá biểu.

- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo viên định kỳ.

- Tham gia thi GVG môn  cấp cụm

- Sinh hoạt chuyên môn: Phương pháp dạy bài nghị luận văn học

- Thực hiện chuyên đề: Hình ảnh người phụ nữ trong văn học kháng chiến

Cả tổ

Tổ trưởng, nhóm trưởng

GV được phân công

Cả tổ

 

Cả tổ

 

Theo lịch.

 

 

 

 

Theo lịch

11/2018

- Lên lớp theo TKB.

- Tham gia hội giảng cấp trường.

- Tham dự Lễ kỉ niệm Ngày “Nhà giáo Việt Nam”

- Thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên học kỳ I.

- Dự giờ, kiểm tra giáo viên định kỳ.

- Dự thi GVG  cấp cum, cấp hành phố(nếu có)

- Rà soát chỉ tiêu.

- Sinh hoạt chuyên mốn: Phương pháp dạy bài văn nghị luận văn học

Cả tổ.

GV được phân công

Cả tổ

 

Tổ trưởng, GV được phân công

Tổ trưởng và GV được điều động.

GV được phân công

 

Cả tổ

Cả tổ

 

 

12/2018

- Ổn định nề nếp chuyên môn

- Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu.

-Lên kế hoạch và xây dựng đề cương ôn tập học kỳ I.

- Xây dựng ma trận dề kiểm tra HKI

- Ra đề kiểm tra học kỳ I.

- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo viên định kỳ.

- Sinh hoạt chuyên môn: Hình ảnh người lính trong thơ ca kháng chiến

- Chấm thi, hoàn tất kết quả học kỳ - Bình xét thi đua, sơ kết kỳ I

Cả tổ.

GV được phân công.

 

Tổ trưởng, GV được phân công

Tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng

Cả tổ.

GV được phân công

 

Cả tổ.

 

Theo lịch.

 

 

01/2019

- Ổn định nề nếp chuyên môn

- Đề xuất với BGH phân công chuyên môn HK 2

- Lên lớp theo TKB.

- Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu.

- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo viên định kỳ.

- Sinh hoạt chuyên môn, nhóm chuyên môn

Cả tổ

Tổ trưởng.

 

Cả tổ.

GV được phân công

Tổ trưởng, nhóm chuyên môn

Cả tổ

 

02/2019

- Ổn định nề nếp chuyên môn

- Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu.

-  Nghỉ tết Nguyên Đán.

- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo viên định kỳ.

- Sinh hoạt chuyên môn, nhóm chuyên môn

Cả tổ

GV được phân công

Cả tổ

Tổ trưởng , nhóm chuyên môn

Cả tổ

 

 

 

03/2019

 

- Lên lớp theo TKB.

- Tăng cường phụ đạo học sinh yếu.

- Lên kế hoạch ôn tập cho HS khối 12

- Thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên học kỳ II.

- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo viên định kỳ.

- Sinh hoạt chuyên môn: Kỹ năng ôn luyện Kỳ thi THPT Quốc gia

- Chuyên đề ngoại khóa: Vẻ đẹp người phụ nữ trong thơ

Cả tổ

GV được phân công

 

Cả tổ

 

Cả tổ

 

Tổ trưởng

 

Cả tổ

 

Theo lịch

 

 

 

 

 

 

 

04/2019

- Tiếp tục lên lớp theo TKB.

- Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu.

- Thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên học kỳ II.

- Xây dựng đề cương học kỳ II.

- Dự giờ, kiểm tra giáo viên định kỳ.

- Sinh hoạt chuyên môn: Nhân vật nữ trong văn học kháng chiến

Cả tổ.

GV được p/c

Tổ trưởng và GV được p/c.

Cả tổ.

Tổ trưởng, nhóm chuyên môn

Cả tổ

 

05/2019

- Tiếp tục lên lớp theo TKB.

- Hoàn tất thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên cả năm.

- Xây dựng ma trận bài kiểm tra học kỳ II

- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo viên định kỳ.

- Sinh hoạt chuyên môn: Hình ảnh Bác Hồ trong thơ kháng chiến

- Bình xét thi đua tổ.

- Tổng kết năm học 2018-2019

Cả tổ.

Tổ trưởng và GV được p/c.

Nhóm trưởng

 

Tổ trưởng, nhóm chuyên môn

Cả tổ.

Cả tổ.

 

 

06/2019

- Coi thi kỳ thi THPT quốc gia

- Nghỉ hè.

- Tham gia sinh hoạt hè.

- Tham gia các công tác do ngành điều động.

GV được phân công

Cả tổ.

Cả tổ.

GV được p/c.

 

 

 1. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

* Đề nghị nhà trường cấp kinh phí cho tổ:

- Mua tài liệu, sách báo tham khảo, đồ dùng dạy học: 2.000.000đ

- Thực hiện 02 buổi ngoại khóa liên môn: 2.000.000đ

Tổng số tiền là 4.000.000đ

Bằng chữ: Bốn  triệu đồng chẵn.

 1. X. NHỮNG ĐỀ XUẤT:
 2. Mua sách tham khảo cho bộ môn.
 3. Đặt Tạp chí Văn học tuổi trẻ hàng tháng.

Kế hoạch đã được  thông qua  tổ ngày 04 tháng 8 năm 2018.

                                                                               

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                            (Đã ký)

 

                  Nguyễn Đình Tuấn

 

 

Mê linh, ngày 03  tháng 8 năm 2018

TỔ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Bùi Thị Việt Anh

 

 


Cũ hơn


Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về trường cấp 3 Yên Lãng, về các khóa học, về các hoạt động và đời sống tại trường?
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp

“Trường cấp 3 Yên Lãng đang có các trường trình chính khóa và chương trình ngoại khóa.”

“”

“”

“”

GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!