Các khóa học đã đăng ký

Kế hoạch tổ Sử, Địa, TD, QP, CD 2018 - 2019

TRƯỜNG THPT YÊN LÃNG

TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD – TDQP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

Năm học 2018 – 2019

 

Căn cứ vào hướng dẫn số: 3627/SGDĐT-GDPT, ngày 29/8/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;

Căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Trường THPT Yên Lãng;

Tổ xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn trong năm học 2018-2019 như sau:

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 2. Điều tra thống kê

- Tổng số giáo viên: 15; Nam 05; Nữ 10;

Trong đó: Biên chế: 13; Hợp đồng: 02

- Đảng viên: 5; Đoàn viên: 5

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ: 2; Đại học: 13

- Tuổi nghề: Dưới 5 năm: 4; Từ 5 năm trở lên: 11

- Đối tượng: Con nhỏ: 4; Sức khỏe yếu: 02; Hoàn cảnh khó khăn: 01

 1. Thuận lợi

- Có sự lãnh đạo trực tiếp của sở, chi bộ, ban giám hiệu nhà trường.

- Mọi thành viên trong tổ đều vững vàng về tư tưởng, yên tâm công tác, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc.

- Đoàn kết thống nhất, cầu thị, xây dựng.

 1. Khó khăn

- Số lượng giáo viên mới ra trường, con nhỏ, nghỉ ốm dài ngày nhiều, kinh nghiệm giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm còn hạn chế. Thời gian đầu tư vào chuyên môn chưa hợp lý.

- Chất lượng học sinh đại trà thấp. Đa số học sinh không thích học các môn xã hội, ít học, ít đọc, ít học sinh chuẩn bị bài trước khi lên lớp.

- Sách tham khảo trên thị trường nhiều luồng dẫn đến học sinh dựa vào tài liệu, không sáng tạo, lười học.

- Sách tham khảo và đồ dùng dạy học chưa đáp ứng được việc nâng cao chất lượng dạy và học.

 1. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
 2. Tư tưởng đạo đức tác phong:

- Phấn đấu 100% giáo viên có tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

- Phấn đấu 100% giáo viên trong tổ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có phẩm chất đạo đức tốt. Lối sống sư phạm mẫu mực.

- Phấn đấu nhiều gia đình nhà giáo văn hoá. Đoàn kết trung thực, giúp đỡ, tạo điều kiện để mọi người cùng hoàn thành nhiệm vụ.

- Đấu tranh phê và tự phê thẳng thắn trên tinh thần xây dựng. Mọi giáo viên là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

 1. Ý thức tổ chức kỉ luật

100% tổ viên chấp hành nghiêm nội quy cơ quan, qui chế chuyên môn. Bản thân gia đình chấp hành nghiên pháp luật của nhà nước. Sẵn sàng chấp hành việc phân công của lãnh đạo. Nghỉ phải có giấy xin phép. Hết thời gian nghỉ phải báo cáo cơ quan đến làm việc, không bỏ giờ bỏ buổi.

 1. Công tác chuyên môn

- Mỗi cá nhân tự lập cho mình một kế hoạch sát với đối tượng bộ môn và thực tế nhà trường.

- Điều tra thống kê điểm của học sinh các năm trước, khảo sát chất lượng đầu năm để có cơ sở đăng ký chỉ tiêu văn hoá bộ môn cho sát thực tế.

- Hoàn thành chương trình giảng dạy từng tuần, từng tháng, từng kỳ, từng năm  theo kế hoạch, không tự cắt xén giờ. Phấn đấu có ngày công cao nhất trong tháng.

- Hồ sơ sổ sách các loại đầy đủ, có chất lượng, phấn đấu 100% đạt khá tốt trong các lần kiểm tra.

- Soạn bài trước 7 ngày (01 tuần), cải tiến cách soạn để thể hiện rõ sự đổi mới về phương pháp, nhằm phát huy trí lực của học sinh. Kiến thức đúng đủ, thể hiện rõ trọng tâm trọng điểm, có nhận xét, củng cố đào sâu kiến thức. Đặc biệt chú ý đến giảng dạy tích hợp liên môn.

- Lên lớp đúng giờ, dạy đủ 45 phút của tiết học. Dạy hết kiến thức của bài, sử dụng đúng quyền hạn của giáo viên trong một tiết dạy.

- Chấm bài đúng đáp án, biểu điểm, có nhận xét cụ thể, trả bài đúng thời gian.

- Dự giờ: Mỗi giáo viên có tối thiểu 1 tiết/tuần/giáo viên. Riêng giáo viên tập sự và tuổi nghề dưới 5 năm thì dự 2 tiết/tuần. Sau mỗi tiết dự giờ có nhận xét đánh giá xếp loại cụ thể.

- Thực tập 01 tiết/học kỳ/giáo viên. Giáo viên tập sự 1 tiết/học kỳ/giáo viên, đăng ký trước 01 tuần. Có giáo viên mới được đánh giá. Tổ họp rút kinh nghiệm đánh giá kịp thời.

- Hoàn thành kế hoạch cho điểm theo từng tháng, vào điểm đúng thời hạn, ngày 28 hàng tháng, hạn chế sai sót.

- Lên kế hoạch phân công, tổ chức triển khai ngay từ đầu năm học việc bồi dưỡng học sinh giỏi. Cá nhân có kế hoạch đủ theo mẫu, có chương trình và giáo án bồi dưỡng. Phấn đấu đạt 3 giải cấp thành phố.

- Tăng cường dạy phụ đạo học sinh yếu nhằm từng bước nâng cao chất lượng đại trà.

- Thường xuyên bồi dưỡng theo nhiều hình thức: Qua bài sọan, giờ giảng, dự giờ, ngoại khoá, tham khảo tư liệu. Sử dụng tốt đồ dùng giảng dạy có ở thư viện, có thể tạo ra đồ dùng để phục vụ bài giảng có hiệu quả.

- Mỗi giáo viên viết một báo cáo khoa học hoặc sáng kiến kinh nghiệm, chủ yếu tập trung vào phương pháp giảng dạy ở từng bài cụ thể. Báo cáo phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường phổ thông hiện nay, có khả năng áp dụng rộng.

- Tổ chức các chuyên đề ngoại khoá theo các chủ đề 20/11, 22/12, 8/3, 26/3, 19/5 có chất lượng. Tổ chức hội giảng có chất lượng, tạo phong trào thi đua dạy tôt học tốt. Thực hiện đầy đủ công tác thanh tra chuyên môn và lao động sư phạm của nhà giáo. Kiểm tra hồ sơ 3 lượt, đánh giá xếp loại khách quan, đúng yêu cầu.

- Sinh hoạt tổ theo kế hoạch. Nội dung họp sát thực tế, tập trung chủ yếu chi việc trao đổi chuyên môn.

 1. Công tác chủ nhiệm

- Điều tra thống kê phân loại học sinh, củng cố tổ chức ngay từ tuần đầu năm học. Xây dựng kế hoạch tháng tuần, năm học sát với tình hình của lớp, của trường, tổ chức học nội quy.

- Xây dựng qui ước của lớp, bồi dưỡng công tác tự quản. Sử dụng tốt hiệu quả sổ chủ nhiệm, sổ liên lạc. Hàng tháng có thông tin cụ thể về kết quả phấn đấu của học sinh cho gia đình. Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa giáo viên chủ nhiệm với chi hội trưởng, đoàn thanh niên, giáo viên bộ môn và gia đình học sinh để quản lý giáo dục cho kết quả. Thường xuyên bán lớp đôn đốc thực hiện kế hoạch. Tập trung việc giáo dục đạo đức nếp sống, ý thức kỷ luật cho học sinh.

- Sinh hoạt lớp đều đặn, có giáo án cụ thể, nội dung thiết thực phong phú.

- Khen thưởng và xử lý kịp thời các vi phạm của học sinh.

- Phấn đấu xếp loại đạo đức của lớp: Tốt 80%, Khá 19%, TB 01%. Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm kém.

 1. Công tác kiêm nhiệm, đoàn thể.

- Luân chủ động lập kế hoạch và điều hành công việc.

- Cải tiến cách làm việc có hiệu quả.

- Thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo.

- Có ý thức cao trong mọi công việc.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn thể.

 1. Đăng ký thi đua

* Tổ chuyên môn: TTLĐ Tiên Tiến                           

* Giáo viên giỏi cấp thành phố: 1 giáo viên                                                                                   * Lao động tiên tiến: 100% giáo viên đạt lao động tiên tiến.

* Tổ công đoàn: Tiên tiến.

* Giáo viên giỏi cấp trường và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 03 giáo viên

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

 1. Chủ đề của năm học:

Tăng cường kỉ cương nề nếp, nâng cao chất lượng dạy học. Yêu cầu của ngành: Kỉ cương nghiêm, chất lượng thật, hiệu quả cao.

 1. Phân công nhóm trưởng.

Nhóm Địa: Lê Quốc Khánh; Nhóm Sử: Lê Thị Luyến;

Nhóm GDCD: Nguyễn Tuệ Tĩnh

Nhóm TDTT: Trịnh Quốc Tuấn; Nhóm QP: Phạm Thị Ngọc Hà

 1. Đối với các cá nhân

- Cá nhân tự giác chấp hành và thực hiện đầy đủ các văn bản về luật giáo dục, qui chế chuyên, nội dung cơ quan và điều lệ nhà trường phổ thông.

- Tư tưởng vững vàng, đoàn kết nội bộ, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, nêu cao  trách nhiệm của công việc.

- Tham gia đầy đủ các buổi họp tổ chuyên môn, các buổi họp HĐSP, tham gia đầy đủ các các hoạt động của nhà trường.

- Tự bồi dưỡng chuyên môn theo nhiều hình thức. Sinh hoạt tổ tập trung vào trao đổi chuyên môn.

- Gương mẫu chấp hành mọi qui định, quán triệt đầy đủ nội dung cuộc vận động 2 không với 6 nội dung do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát động.

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra, đánh giá qua các giờ thực tập.

- Lắng nghe ý kiến học sinh, ý kiến đánh giá và góp ý của cha mẹ học sinh.

- Thi đua công bằng, dân chủ, xây dựng.

Trên đây là kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn trong năm học 2018-2019; kế hoạch đã được thông qua tổ; tổ chuyên môn và các thành viên trong tổ thực hiện tốt kế hoạch này./.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Đình Tuấn

Mê Linh, ngày 03 tháng 8 năm 2018

TỔ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Quốc Khánh

 


Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về trường cấp 3 Yên Lãng, về các khóa học, về các hoạt động và đời sống tại trường?
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp

“Trường cấp 3 Yên Lãng đang có các trường trình chính khóa và chương trình ngoại khóa.”

“”

“”

“”

GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!