Các khóa học đã đăng ký

Kế hoạch tổ lý 2018 - 2019

Tập trung thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, tạo ra sự chuyển biến về tổ chức hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục; phấn đấu giảm tỉ lệ học sinh yếu, kém và học sinh bỏ học, tăng tỉ lệ học sinh khá, giỏi

TRƯỜNG THPT YÊN LÃNG

TỔ VẬT LÍ - CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

          

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2018-2019

 

 

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 2. Bối cảnh năm học.

- Tập trung thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, tạo ra sự chuyển biến về tổ chức hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục; phấn đấu giảm tỉ lệ học sinh yếu, kém và học sinh bỏ học, tăng tỉ lệ học sinh khá, giỏi.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Đổi mới quản lý giáo dục, đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

 1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm của BGH nhà trường, của các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường.

- Về cơ bản trường có cơ sở vật chất khá khang trang, thiết bị dạy học đầy đủ và được bổ sung thường xuyên.

- Có sự quan tâm của phụ huynh học sinh và các lực lượng giáo dục ngoài xã hội

- Đa số giáo viên trong tổ trẻ, năng động, đã có một số kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục học sinh, trình độ đào tạo đạt và trên chuẩn, có ý thức và tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ chuyện môn, nghiệp vụ, nhiệt tình trong công tác, quan tâm tới học sinh.

- Giáo viên nắm vững đặc điểm học sinh khi nhà trường bố trí giảng dạy và chủ nhiệm theo lớp nên có biện pháp giáo dục phù hợp với từng học sinh.

 1. Khó khăn

- Việc áp dụng phương pháp dạy học mới đôi khi còn gượng ép chưa hiệu quả, chưa đi vào chiều sâu.

- Thiết bị dạy học theo hướng hiện đại còn thiếu, các thiết bị hiện có thì chất lượng kém, sử dụng không có hiệu quả

 

 1. Tình hình đội ngũ năm học 2018 - 2019

- Tổ có 8 giáo viê. (trong đó: 3 nam, 5 nữ; )

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn trở lên

  

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức v ụ

Trình độ

1

Kiều Việt Hưng

TTCM

Cử nhân lí

2

Lưu Văn Phòng

CTCĐ

Thạc sĩ lí

3

Tạ Thị Bích

Giáo viên

Cử nhân lí

4

Nguyễn Thị Huệ

Giáo viên

Cử nhân lí

5

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giáo viên

Thạc sĩ lí

6

Nguyễn Thế Việt

Giáo viên

Cử nhân lí

7

Phạm Thị Nhu

Giáo viên

Cử nhân CN

8

Nguyễn Thị Phòng

Giáo viên

Cử nhânCN

9

Nguyễn Thị Hường

Nhân viên TB

Cử nhân

 1. CÁC MỤC TIÊU CHUNG
 2. Thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục

     Tiếp tục thực hiện và thường xuyên rà soát, đánh giá nội dung dạy học theo chương trình giảm tải, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và mục tiêu giáo dục. Tiếp tục tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và theo định hướng phát triển năng lực cảu học sinh . Tiếp tục thực hiện dạy học theo các chủ đề. Coi trọng giáo dục lí tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, lối sống, năng lực sáng tạo, kĩ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh thông qua các hoạt động giảng dạy chính, tích hợp,liên môn, giáo dục địa phương, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ.

 1. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

     Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học sâu rộng và triệt để thông qua công tác bồi dưỡng, dự giờ, thao giảng, tổ chức hội thảo…

    Tăng cường ứng dụng CNTT vào giảng dạy, đổi mới phương pháp, sử dụng hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học,... nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

    Tăng cường đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng đồng bộ hoá chất lượng đội ngũ, giúp đỡ đồng nghiệp vì sự tiến bộ của mọi thành viên.

    Đề kiểm tra xây dựng theo hướng câu hỏi mở, tăng cường khả năng thông hiểu và vận dụng, đạt mức độ nhận biết. Khi chấm bài kiểm tra phải có nhận xét, đánh giá và động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh.

    Công tác chủ nhiệm gắn với các lực lượng sư phạm khác, đặc biệt là gắn với Đoàn Thanh niên và phụ huynh học sinh.

    Tăng cường các giải pháp nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu kém, tăng tỉ lệ học sinh khá giỏi trên tinh thần đảm bảo tính thực chất, nỗ lực phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi đạt hiệu quả cao.

III. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP CỤ THỂ

 1. Bồi dưỡng tư tưởng và phẩm chất đạo đức nhà giáo

    Hưởng ứng tích cực và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn trong năm học: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “hai không” và phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 1. Chỉ tiêu

- 100% giáo viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Không có đồng chí, quần chúng nào vi phạm đạo đức nhà giáo và những điều Đảng viên không được làm.

 1.  Biện pháp

- Thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, nghị quyết của cấp trên.

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm học: “Năm học đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục".    

- Xây dựng lối sống văn minh lành mạnh, không ngừng rèn luyện giữ gìn tác phong nhân cách của người thầy giáo, nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội.

- Mỗi giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức làm chủ trong công tác và giảng dạy, ý thức chấp hành kỉ luật lao động và quy chế chuyên môn nhằm xây dựng tốt nề nếp kỉ cương ở đơn vị tổ và trong nhà trường.

- Ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong dạy thêm, học thêm.

 1. Chuyên môn

2.1 Công tác quản lí chuyên môn

 1. Các chỉ tiêu.

- Hồ sơ giáo giáo án: 100% loại A

- Phấn đấu đạt danh hiệu: Tổ lao động tiên tiến

- Phấn đấu đạt kết quả thi đua 100% tổ viên đạt danh hiệu LĐTT trở lên

 1. Các biện pháp

- Tương tác thường xuyên với giáo viên trong tổ

- Tăng cường phối hợp với các tổ chức khác để kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch

- Thông báo đầy đủ thông tin của nhà trường, của tổ đến với từng tổ viên thông qua các buổi họp

2.2. Sinh hoạt tổ chuyên môn

 1. Chỉ tiêu

- Sinh hoạt chuyên môn 2 tuần/lần

- Phấn đấu đạt danh hiệu Tổ Công đoàn xuất sắc              

b.Biện pháp

- Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng giai đoạn trong năm học: năm, kỳ, tháng, tuần. Xây dựng các kế hoạch thực hiện các chuyên đề chuyên môn, hoạt động ngoại khóa thiết thực và kịp thời có hiệu quả cao trong giảng dạy và giáo dục.

- Tăng cường kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên theo kế hoạch chung của toàn trường và của tổ chuyên môn: dự giờ, kiểm tra hồ sơ,…

- Tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn hướng vào việc  trao đổi chuyên môn giữa nhằm nâng cao trình độ tay nghề và chất lượng bộ môn cho mỗi giáo viên, đặc biệt là nâng cao tỉ lệ đậu tốt nghiệp cho học sinh khối 12. Trong mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn cần có kế hoạch cụ thể (do TTCM chuyên môn thực hiện) và có biên bản kèm theo.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn cho GV trong tổ, soạn giảng, ra đề kiểm tra, viết giải pháp hữu ích,…

2.3. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của GV trong tổ

 1. Chỉ tiêu

- Mỗi giáo viên thao giảng 2 tiết/ năm học (có ứng dụng CNTT)

- Có 8 GV đạt danh hiệu lao động tiên tiến (trong đó có 02 GV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở)  

- Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: 1 chuyên đề/học kì

- Dự giờ 1tiết/ 1 đ/c / 1 kì

- Mỗi GV đều có Sáng kiến kinh nghiệm bổ ích, thiết thực cho công tác dạy học

- Tham gia cuộc thi thiết kế Bài giảng E-Learning, cuộc thi sáng tạo KHKT (1 sản phẩm)

b.Biện pháp

- Thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn; chấm chữa điểm kịp thời, cập nhật điểm đúng tiến độ; không chậm giờ, chậm tiết; soạn giảng và lên lớp nghiêm túc.

- Lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học cụ thể, chi tiết, khoa học và có hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy cũng như kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

- Tăng cường  thời gian cho việc soạn bài, tham khảo thêm tài liệu để nâng cao kiến thức trong mỗi bài dạy đặc biệt cần chú trọng việc hướng dẫn học sinh học bài và soạn bài trước khi đến lớp.

- Tăng cường rèn luyện kỹ năng cho học sinh qua các bài thực hành, phụ đạo, hoạt động ngoại khóa, chuyên đề chuyên môn.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng đồ dùng và thiết bị dạy học vào giảng dạy các bộ môn.

- Tăng cường dự giờ, góp ý cho đồng nghiệp.

2.4. Chất lượng bộ môn

 1. Chỉ tiêu

- Chất lượng bộ môn vật lí : đạt TB từ 95% trở lên ( trong đó loại giỏi đạt 40% trở lên )

- Chỉ tiêu tốt nghiệp: trên 98 %.

- Chất lượng bộ môn CN: đạt TB từ 100% trở lên ( giỏ 50%)

- Có ít nhất 2 học sinh đạt giải trong kì thi HSG cấp Thành Phốmôn vật lí       

b.Biện pháp: Thực hiện đổi mới đồng bộ các khâu sau:

- Khâu soạnbài  

+ Đổi mới bài soạn theo hướng tinh gọn và có hệ thống, thể hiện được các năng lực cần hướng tới cho HS qua mỗi tiết dạy

   + Mỗi bài GV phải định hình phương hướng triển khai bài giảng bao gồm: xác định trọng tâm, thiết kế hệ thống ý, các hoạt động của thầy và trò.

  + Ứng dụng CNTT trong việc tìm kiếm tư liệu vào trong dạy học

- Khâu lên lớp

   + Vận dụng kết hợp các PPDH, không xem nhẹ bất kì PP nào, điều quan trọng là vận dụng PP đó một cách thích hợp và đạt hiệu quả. Tránh việc vận dụng có tính chất hình thức một số PP như thảo luận, phỏng vấn.

  + Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của HS. Yêu cầu HS làm việc nhiều hơn ( đọc SGK, trả lời các câu hỏi của GV, thảo luận nhóm khi cần thiết).

  + Hạn chế việc đọc – chép, nhìn – chép,  tránh viết quá nhiều trên bảng, hạn chế cho HS ghi lại SGK vào vở.

  +  Sử dụng TBDH, làm đồ dùng dạy học.

  + Rèn luyện kĩ năng diễn đạt cho HS cả dạng nói và dạng viết

-  Khâu hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài.

  + Hướng dẫn HS học bài ở nhà

  + Hướng dẫn HS tiếp cận với nguồn tài liệu từ thư viện, từ mạng internet

- Tăng cường học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên nhất là việc dò bài học sinh trong mỗi tiết học..

- Tăng cường giáo dục ý thức tự học, tự rèn luyện cho các em, đặc biệt nâng cao chất lượng bộ môn qua việc chú trọng nhiều hơn đến đối tượng học sinh yếu kém.

- Xây dựng tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi tốt nghiệp có hiệu quả hơn đối với học sinh khối 12

 1. Công tác chủ nhiệm
 2. Chỉ tiêu

 - Duy trì số lượng học sinh hiện có của các lớp

- Có 1 GV làm công tác chủ nhiệm đạt danh hiệu GVCN giỏi.

 1. Biện pháp

- Thường xuyên nhắc nhở giáo viên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời học sinh vi phạm nề nếp.

- Tổ chức cho học sinh tham gia đầy đủ các hoạt động của trường, của Đoàn và các tổ chức khác.

- Phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên và Cha mẹ học sinh.

 1. Công tác khác

- Đốc thúc, nhắc nhở giáo viên trong Tổ tham gia tích cực các hoạt động giáo dục của nhà trường, của các đoàn thể.

- Tham gia tất cả các cuộc thi do Sở, trường phát động

 1. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
 2. 1. Kế hoạch cụ thể

Tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

 

 

 

 

 

8/2018

 - Phân công giang day cho các đồng chí trong tổ

- Phân công làm kế hoạch

1. Đ/c Hưng làm phân phối chương trình vật lí 3 khối và tự chọn 10

2. Đ/C Phòng làm kế hoạch chuyên đề khối 10

3. Đ/C Huyền làm kế hoạch dạy tự chọn khối 11

4 Đ/C Bích làm kế hoạch dạy tự chọn khối 10

 - Họp CMHS các lớp của GVCN

- Họp giáo vụ đầu năm ( TT thực hiện)

- Họp tổ thống nhất điều chỉnh PPCT, kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết bị, giáo án và triển khai kế hoạch năm học mới

- Xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch BDTX, đăng kí chất lượng bộ môn năm học 2017-2018.

 

 

 

 

9/2018

- Khai giảng năm học mới

- Họp tổ chuyên môn ( chủ đề Phương pháp dạy học sinh giỏi)

- Chuẩn bị tốt cho học sinh thi HSG Thành phố

- Hội nghị CBCNVC, Đại hội Đoàn Thanh niên

- Dự giờ 1 đồng chí ( Đ/C Huyền)

- Phân công thi GVG thành phố môn lí ( Dự kiến Đ/C Huệ)

 

 

 

10/2018

- Họp hội đồng sư phạm tháng 10                          

- Dự giờ  bộ  môn 2 đồng chí ( Đ/C Bích , Nhu)

- Dự giờ giáo viên chủ nhiệm 1 đồng chí ( BGH dự)

- Họp tổ chuyên môn triển khai kế hoạch thi GVDG cấp trường

- Theo dõi, kiểm tra công tác thực hiện KHCN của giáo viên trong tổ

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên trong tổ

- Tăng cường kiểm  tra đánh giá học sinh trong tháng

 

 

 

 

 

11/2018

- Họp hội đồng sư phạm tháng 11

- Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày nhà giáo ViệtNam20/11

- Dự giờ  bộ  môn 3 đồng chí ( Đ/C Hưng  , Huệ, Phong CN )

- Dự giờ giáo viên chủ nhiệm 1 đồng chí ( BGH dự)

- Chuẩn bị tốt cho thi giáo viên giỏi cấp thành phố

- Sinh hoạt tổ chuyên môn ( Chủ đề Phương pháp dạy học trong phần mạch điện Xoay chiều lớp 12)

- Làm chuyên đề tổ lí

- Tham giakỉ niệm ngày Nhà giáo ViệtNam

 

 

 

 

12/2018

- Họp hội đồng sư phạm tháng 12

- Họp tổ chuyên môn phân công ra đề kiểm tra học kí 1

 -Dự giờ  bộ  môn 3 đồng chí ( Đ/C Lưu Phòng , Đ/C Việt )

- Dự giờ giáo viên chủ nhiệm 1 đồng chí ( BGH dự)

-  Tổ chức ôn tập, coi thi học kì I theo kế hoạch

- Hoàn thiện điểm học kì 1

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình của các tổ viên

 -Họp tổ chuyên môn đánh giá thi đua kì 1.

 

 

 

1/2019

- Họp hội đồng sư phạm tháng 1

- Họp CMHS học kí 2

- Họp tổ chuyên môn điều chỉnh giảng dạy trong tổ, triển khai nội dung kì 2

- Dự giờ  bộ  môn 2 đồng chí ( Đ/C Phòng  CN, Đ/C Bích )

- Dự giờ giáo viên chủ nhiệm 1 đồng chí ( BGH dự)

- Chọn HS giỏi cấp trường cho k10,11

 

 

 

 

2/2019

- Nghỉ tết Nguyên đán

- Ổn định tình hình trước, trong và sau Tết

- Hướng dẫn sinh viên thực tập ( Nếu có)

- Họp hội đồng sư phạm tháng 2

-Dự giờ  bộ  môn  đồng chí ( Đ/C Hưng , Đ/C Huyền )

- Dự giờ giáo viên chủ nhiệm 1 đồng chí ( BGH dự)

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Công nghệ với đời sống”

 

 

 

 

 

 

3/2019

- Họp hội đồng sư phạm tháng 3

- Sinh hoạt tổ chuyên môn ( theo chủ đề......................................................)

- Tập trung thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03

- Tham gia các hoạt động kỉ niệm ngày 26/3

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, chủ nhiệm

- -Dự giờ  bộ  môn2 đồng chí ( Đ/C Lưu Phòng , Nhu  )

- Dự giờ giáo viên chủ nhiệm 1 đồng chí ( BGH dự)

 

 

 

4/2019

- Họp hội đồng sư phạm tháng 4

- Hoàn thành hồ sơ hết thực tập sư phạm ( Nếu có)

- Tập trung vào việc ôn tập, bồi dưỡng kiến thức chuẩn bị thi HKII

- Kiểm tra việc cho điểm, vào điểm, việc thực hiện chương trình của tổ viên

- Làm hồ sơ thi TNTHPTQG, kiểm tra hồ sơ học sinh 12

 

 

 

 

5/2019

- Tiếp tục ôn tập và thi HKII theo kế hoạch

- Hoàn thành điểm, hoàn chỉnh hồ sơ học sinh cuối kỳ II và cả năm học các khối

- Báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho nhà trường

- Họp tổ xét thi đua, họp hội đồng thi đua của nhà trường

- Tham gia lễ tri ân, lễ trưởng thành của học sinh khối 12

- Tham gia lễ tổng kết, phát thưởng năm học

 

6/2019

- Tiếp tục dạy BDKT khối 12 theo kế hoạch của trường

- Giáo viên nghỉ hè

 

7/2019

- Coi thi, chấm thi TN THPT QG theo sự điều động của Sở GD& ĐT

 

 1. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
 2. Đối với BGH nhà trường

- Bổ sung đồ dùng dạy học mới cho môn Vật lí - CN

 1. Đối với  tổ chuyên môn

- Giúp đỡ, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ giáo viên.

- Tổ trưởng phải luôn gương mẫu trong mọi hoạt động chuyên môn của tổ.

- Đưa ra góp ý, đánh giá thẳng thắn, ý kiến mang tính xây dựng trong các giờ họp TCM.

- GV trong TCM cần có thái độ, tác phong nghiêm túc hơn nữa trong các giờ họp TCM và đặc biệt là những cuộc họp.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, dự giờ, rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy cho GV.

 

  

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Đình Tuấn

Yên Lãng , ngày 14 tháng 08 năm 2018

TỔ TRƯỞNG

 

 

 

Kiều Việt Hưng

 

                

 

                                                                                             

 

       

 

                             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về trường cấp 3 Yên Lãng, về các khóa học, về các hoạt động và đời sống tại trường?
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp

“Trường cấp 3 Yên Lãng đang có các trường trình chính khóa và chương trình ngoại khóa.”

“”

“”

“”

GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!